Privacyregeling

Wij waarderen het zeer dat onze klanten ons vertrouwen in onze dienstverlening en dat willen wij serieus bewaken. Wij doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je bestelling te leveren.

Onze belangrijkste beloftes:

  1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  3. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  4. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

NEI Academy houdt een registratie bij van door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

Persoonlijke gegevens

NEI Academy doet er alles aan zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens en informatie van cliënten om te gaan. Dit betekent dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Dit betekent ook dat informatie, in vertrouwen gegeven, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze, zonder toestemming van betrokkene, openlijk en/of herleidbaar bereikbaar of beschikbaar is voor derden.

De NAW gegevens worden achter de schermen opgeslagen in een daarvoor bestemd deel van de website, genoemd ‘gebruikers’ en ‘bestellingen’. De administratie en directeur van NEI Academy zijn de enige personen die toegang hebben tot de opgeslagen gegevens.

Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd op te vragen. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan je het NEI Academy verzoeken deze te wijzigen.

Welke persoonsgegevens verwerkt NEI Academy?

Om jouw overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig.

Naam en adresgegevens
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen.

Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij NEI Academy. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval of om je input te vragen.

Inloggegevens en klantnummer
Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt kunnen inloggen.

IP-adres
Je IP-adres bewaren we om je een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op je account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om jouw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens -zoals creditcardgegevens, je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen. Bij een bestelling maken we zowel een uniek factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je account.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zodat je bijvoorbeeld kan inloggen in je controlepaneel;
  • het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld je winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek;
  • het afhandelen van je bestelling;
  • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Vragen of suggesties

Deze privacyregeling is te vinden op onze website www.neiacademy.nl. Indien je van mening bent dat NEI Academy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, dan kun je dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Indien je vragen of suggesties hebt kun je contact opnemen met NEI Academy: welkom@neiacademy.nl of bel +31 6 28 86 28 94